تبلیغات
کل کل دختر و پسرها - چهارشنبه سوریتون مبارک

شب چهارشنبه سوری است و امید میرود که امشب دختر و پسر ،محرم و نامحرم را بزارن کنار و دست هم دیگه را بگیرن و باهم از رو آتیش بپرن و کیف دنیا را بکنن ، سرخی تو از من زردی من از تو :دی

چهارشنبه سوری همتون مبارک ،امید وارم هرجا هستید خوب و خوش باشید ، این جشن باستانی و کهن را دست کم نگیریم و به درستی‌ اجرا کنیم :پی‌

ارش و پانیذنمایش نظرات 1 تا 30
Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info