تبلیغات
کل کل دختر و پسرها - ارش

دیگه همانا دریافتم که نبود من باعث شد که وب کلا بخوابه :دی و همانا که تنها کسانی‌ که می‌تونن این وب را اداره کنن من و پانیذ هستیم و از دست کس دیگه‌ای کاری ساخته نیست ، من باز برمی‌گردم (هرچند نرفته بودم) و همه با هم بر میگردیم به روال قبل همون وبی که همه کف کرده بودن با تعداد نظراتش:دی(مقداری اغراق)

فرمانده وارد میشود :دی 

پست میزارم فقط اگر دید بعضی‌ وقتا نمیرسم تو بحث‌ها شرکت کنم میبخشید ولی‌ حتما پست را میزارم.......ارش
Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info