تبلیغات
کل کل دختر و پسرها - شعر انتی زن

خوشا آنکس که اصلاً زن نداره

بلای خانگی بر تن نداره

هزاران زن فدای موی یک مرد

فدای گوشه ابروی یک مرد

نمی دانم خدا بر جنس ماده

چرا مهر و وفا اصلاً نداده

الهی غرق ماتم باشی‌ای زن

همیشه همدم غم باشی‌ای زن

که گفته زن شریک عمر مرده

مگر زن میکند تخم دو زرده

زن ار باشد چو حوری نزد بنده

بود بدتر ز هر مار گزنده

********

تقدیم به تمام مردان مظلوم عالم

(شاعر ارش)

.......فرمانده ارشGet Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info