تبلیغات
کل کل دختر و پسرها - اینجا کجاس!؟

دخترهایى كه پشت به آینه وایمیسن بعد باسنشون را قلمبه مى كنن عكس میندازن چى فكر كردن ، فكر كردن اینجا كجاس ؟! ( جنبه طنز داره پس لطف كنید ادب را رعایت كن اى پسر چون همه اینجور نیستن ) مى خواستم عكسش هم بزارم ولى روم نشد میبخشید :دى.......فرمانده ارش


Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info