تبلیغات
کل کل دختر و پسرها - دعا

سلام رضا و کورش عزیز من امدم,با یک اپ قشنگ

بچه ها میدونستین 99 در صد دخترای وب که اینقدر میگن مردا الن مردا بلن و صد هزارتا ایراد مسخره غیر منطقی‌ میذارن رو مردا،آها آهان تو همین عکس داره دعا میکنه که حضرت عباس به یاری خدا یه شوهر نصیبش کنه!
اخه چرا اول ایراد میگیرین و همه رو با یه چش میبینی‌‌ای فندق، تو که داری له له میزنی‌ دیگه زشته این کارا نکن....
                           
                                                                                       فرمانده ارش
Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info