تبلیغات
کل کل دختر و پسرها - من امدم بچه ها

بچه ها من با توپ پر امدم,دلم واستون تنگ شده بود!

این دو روز که کم سر زدم این دختر ها خیلی .......
باید حالشونو بگیرم
هروقت ما با این دخترا کل کل کردیم زودی گفتن اگر خانمها نبودن شماها هم نبودید! یکی‌ نیس بگه اگر هم مرد نبود دیگه زنی‌ به وجود نمیومد بعد جالب اینجاس تا اینو میشنون میگن مگه مریم مقدس نبود؟! :))..... ای بابا رو که نیس سنگ پا قزوینه!!.....فرمانده ارش
حال کردین؟منتظر نظراتتونم Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info