تبلیغات
کل کل دختر و پسرها - سرکاری

سلام رفقا
من امدم با یه عکس باحال...
ببینیداین عکس نشون دهنده همه چیز درمورد پسر هاست 
متاسفانه چه جوری هی می خوان با هزار ترفند خودشون رو به ما بندازن و به هر طریقی بهمون نزدیک بشن 
نگا نگا تا دیده دختره دافه بدو بدو داره می ره سمتش 
ای خدااااااااااا 
اینا رو شفایی چیزی بده بهشون 
والاااا 
فرمانده پانیذ
عزیزان منتظر نظراتتونم Get Free Music at www.divine-music.info
Get Free Music at www.divine-music.info

Free Music at divine-music.info